លោកបណ្ឌិត បណ្ឌិត ឡាច សំរោង សាកលវិទ្យាធិការ នៃសាកលវិទ្យាល័យឥន្រ្ទវិជ្ជា (UI)មានប្រសាសនថា ពិភពលោកបច្ចុប្បន្ន

ស្ងប់ស្ងាត់នូវអំពើសីលធម៌ គុណធម៌ និងសច្ចភាព តែបែរជាកើនកំណើន (អតិរេក)នូវសភាពអសីលធម៌ អគុណធម៌ អសច្ចៈយ៉ាងគំហុក ដែលញាំងសេចក្តីពិតក្នុងជីវិតឲ្យរត់ពួនមកដល់បាតស្បែកនៃប្រអប់ជើងទៅហើយ,,,។


ប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះ មានគេសួរខ្ញុំជាច្រើនថា÷ ហេតុម្តេចក៏ស្ងប់ស្ងាត់ម៉្លេះ? ,,,ខ្ញុំឆ្លើយតបថា ÷ខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចជាប់បំពេញសីលធម៌ គុណធម៌ឲ្យជីវិត មិនមានពេលសម្រាប់ភាពខ្ញៀវខ្ញារក្នុងអំពើអសច្ចៈនោះទេ,,,ខ្ញុំកំពុងរៀបចំថ្នាលបណ្តុះគ្រាប់ពូជសច្ចធម៌ជីវិត(UI)ឲ្យបានច្រើនកន្លែងនៃខេមរមហានគរយើងនេះ,,,។
ឡាច សំរោង

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង